Klummer

 

På denne side finder du "Stærke Børnefællesskabers" samling af "klummer". Dette er fagtekster med teoretiske pointer, refleksive overvejelser og aktuelle kommentarer. Teksterne skrives på baggrund af de dilemmaer og optagetheder, der viser sig i samarbejdet med kommunens skoler, daginstitutioner og fritidstilbud.

Når sproget forfører

Pdf2

Lars går i børnehavens specialgruppe og skal starte i skole efter sommerferien. I den forbindelse er der igangsat en række tiltag, der skal sikre, at overgangen bliver bedst mulig. Processen går godt og der kordineres og genereres nye idéer ved en række møder med deltagelse af både Lars´ forældre, sagsbehandleren og medarbejdere fra børnehave, skole og PPR. Men en dag er stemningen skiftet. 

 

Op af stolen, ud i solen

Pdf2

En ny undersøgelse viser, at indsatser som "den gode stol" og "klassemødet", der iværksættes for at styrke de børn, der er i fare for at blive marginaliseret, kan ende med at have den stik modsatte effekt. "Op af stolen - ud i solen" kommer med bud på alternative samtaleformer, der kan hjælpe lærere og ATK-vejledere til dialoger med børnene, der navigerer uden om de uønskede bivirkninger.

 

Folkeskolen i nye klæder

Pdf2
Der var engang en folkeskole, som havde gået så grueligt meget igennem. Den blev jagtet fra alle sider, og var til spot i hele landet fordi den ikke levede op til forventningerne. Men en skønne dag lod ministeren kundgøre, at den gamle skole skulle reformeres. Men hvad betød nu dette, og hvilken fremtid ventede forude?

 

Selvgjort kan være velgjort

Pdf2
Der er visse paralleller mellem inklusionsløsninger og gør-det-selv projekter. Blandt andet ønsket om, at indsatsen ikke bliver for omfattende og dyr, men at den på den anden side ikke bliver så billigt og hjemmefusket, at man ikke kan leve med slutproduktets kvalitet. Kunsten er at kende forskellen.

 

At opgive de gamle fejltagelser

Pdf2
Vi er ofte meget optagede af, hvordan nye idéer kan udvikles og implementeres. Men får vi også husket at tale om, hvad nye paradigmer kalder på, at vi holder op med at gøre? 

 

Inklusion - hvad skal vi og hvad virker?

 Pdf2
Når det kommer til at sætte ord på, hvad den gode inklusionsindsats består af, kan dialogen ofte ende i delte meninger eller manglende svar. Men postdoc ved Aarhus Universitet Camilla Brørup Dyssegaard har et bud på praksisformer, der ud fra et forskningsmæssigt perspektiv har vist sig virksomme, hvis alle børn skal sikres mere læring og bedre trivsel.  

 

At behandle eller ikke at behandle

Pdf2
Tilsyneladende er alle enige om en klar og tydelig linje, der skærer sig som en Berlinmur igennem forskelligartede former for pædagogisk tilgang; nemlig adskillelsen af, om en praksis kan betegnes som behandling eller ej. Men måske er opdelingen ikke så distinkt, og måske er der grund til at tage noget af mystikken og det svært opnåelige ud af begrebet behandling.

 

Forskudte startklodser

Pdf2
Vi kender begrebet startklodser fra atletikkens verden. I denne klummes bud på faglig planlægning bruges også forskudte startklodser. Men de adskiller sig ved, at børnene ikke løber lige langt. Alligevel når de samtidigt i mål.

 

Inklusion, et ord i splid med sin egen intention

Pdf2
Så længe vi taler om inklusion, kan vi komme til at understrege ordets modsatte pointe; at der stadig er dem, der hører til, og dem der ikke hører til. Sidste nye skud på stammen er, at flere er begyndt at tale om børn i udsatte positioner som "inklusionsbørn".

 

At gøre det normalt at være speciel

Pdf2
Da "Handicapforeningernes Hus" blev opført i Høje Tåstrup var et af byggeriets formål at kombinere arkitektur i topkvalitet med tilgængelighed for alle. Hvordan kan vi tilsvarende kombinere superkvalitets pædagogik og didaktik med inklusion?Vi prøver med en sportsmetafor

Pdf2
Den japanske forfatter Haruki Murakami har skrevet en hel bog om, hvad man kan lære om livet ved at løbe. Uden sammenligning i øvrigt tager klummen tråden op via en lille fortælling, der illustrerer, hvad løbeklubber og inklusion kan have med hinanden at gøre.

 

Den relationelle flyverdragt

Pdf2
Vi ved, at vores børn helst skal være velforsynede med flyverdrager, solide madpakker og blyanter med korrekte skrivegreb. Men i forhold til trivsel og inklusion i børnegruppen er forældrefællesskabet rundt om børnegruppen en mindst lige så vigtig men ofte overset faktor.

 

Livets ligning går sjældent op

Pdf2
I forhold til inklusion er færdigheden omkring at kunne operere med flere målestokke vigtig. For at kunne gøre dette, skal man imidlertid have fået ideen om, at der er flere pejlemærker at navigere efter.

 

Skal barndommen gå i skole - eller skal skolen gå i barndom?

Pdf2
For at få inklusionsopgaven til at lykkes leder folkeskolen efter inspiration fra andre fagpersoner, der har erfaring med praktiske, skabende, aktive, kropslige og kreative aktiviteter for børn. Hørte jeg nogen hviske børnehavepædagoger?

 

Fra mor til leder

Pdf2 
Ordet "inklusion" stammer fra det latinske "inclusio", der betyder indespærring. Men spørgsmålet er, om den bedste vej til god inklusion er at "indespærre" de ikke-gennemsnitlige børn i skolens nuværende form, eller om fremtiden kalder på, at vi i fællesskab skaber en ramme, hvor problemerne ikke viser sig, og hvor alternative færdigheder kan vendes til en fordel. Dette vil også medføre en ændring i opfattelsen af, hvad det er, der er lærerens opgave.

 

Tro, håb og værdighed

Pdf2
Læs om, hvordan det står til med værdigheden, hvad den er for en størrelse, og hvad den har med inklusion at gøre?

 

Den moderne magt i skolen

Pdf2
Læs om det fænomen, som den franske filosof Michel Foucault kaldte "moderne magt". I det moderne samfund udøver vi i høj grad magten over os selv ved at holde vores handlinger op imod "det normale". Det er scenariet om ikke at fremstå dygtig, ordentlig og klog nok, der presser både børn og voksne. Og kineserne kommer jo...