Specialteamet

 

Specialteamet består af 7 medlemmer, som er frikøbt fra deres sædvanlige praksis 1-2 dage om ugen.

Specialteam Foto
Specialteamet kan være praksisfeltet behjælpelig med sparring, observation, supervision og udarbejdelse af handleplaner i forhold til følgende emner:

-       Problemskabende adfærd

-       Konflikthåndtering

-       Familiesamarbejde

-       Børn med særlige behov

-       Mentorforløb tæt på praksis

-       Variation i fysiske rammer og organiseringsformer

-       Sansemotorik.