De pædagogiske pejlemærker

Sorøs pædagogiske pejlemærker udgør det fælles sprog og den fælles forståelse i vores samarbejde med børn, unge og familier. Forskningen viser, at et fælles værdigrundlag er essentielt for udviklingen af et positivt lærings‐ og udviklingsmiljø for alle børn.

Ikon Samling

Ressourcelandskabet

Ressourcelandskabet er Sorøs model for fleksible tværfaglige forløb tæt på praksis, der understøtter hurtige mindsteindgribende indsatser.

Ressourcelandskabet Zone 1 2

Specialteamet

Specialteamet består af 12 medlemmer, som er frikøbt fra deres sædvanlige praksis 1 dag om ugen.

Specialteam Foto

 

 

 

 

 

 

 

 

Specialteamet kan være praksisfeltet behjælpelig med sparring, observation, supervision og udarbejdelse af handleplaner i forhold til følgende emner:

-       Problemskabende adfærd

-       Konflikthåndtering

-       Familiesamarbejde

-       Børn med særlige behov

-       Mentorforløb tæt på praksis

-       Variation i fysiske rammer og organiseringsformer

-       Sansemotorik.

Kompetenceudvikling

Frem til udgangen af 2016 gennemfører Sorø kommune et stort kompetenceudviklingsforløb for alle medarbejdere i skoler, daginstitutioner og fagcenter Børn og Familier. Formålet er, at medarbejderne får et indgående kendskab til vores nyudviklede pædagogiske pejlemærker, og kommer til at kunne mestre dem som anvendt praksis.

 VIP Fotos

Kompetenceudviklingen har et omfang på i alt 24 timer, og er opdelt i 8 temaer. Hvert tema har en VIP-person tilknyttet i forberedelsesfasen. Denne person  er med til at  inspirere og kvalitetsløfte formidlingen af det enkelte tema.