De pædagogiske pejlemærker

 

Sorøs pædagogiske pejlemærker udgør det fælles sprog og den fælles forståelse for vores samarbejde med børn, unge og familier. Forskningen viser, at et fælles værdigrundlag er essentielt for udviklingen af et positivt lærings‐ og udviklingsmiljø for alle børn. Med de pædagogiske pejlemærker afstikker vi en fælles kurs - med blik for ikke at skabe ensretning.

 

Hent folderen med pejlemærkerne her

Læs baggrundsartiklen om pejlemærkernes tilblivelse her 

Hent en plakat med pejlemærkerne her

Uro Billede