De 7 fælles inklusionsindsatser

"Plan for de 7 fælles inklusionsindsatser" er det centrale omdrejningspunkt for Stærke Børnefællesskaber. Det indledende arbejde har peget på, at det er disse indsatsomårder, som det vil være hensigtsmæssigt at Sorø fokuserer på. I 2015 vil alle skoler og daginstitutioner derfor iværksætte og implementere de 7 fælles inklusionsindsatser.

7 Punkt 2

 

Samarbejdskommuner

Stærke Børnefællesskaber udspringer af et samarbejdsprojekt mellem Sorø Kommune, Undervisningministeriet og 19 andre kommuner. På kortet nedenfor ser du alle de 20 kommuner, der samarbejder om at styrket inklusionen i daginstitutioner, skoler og fritidstilbud:

Samarbejdskommuner2