De pædagogiske pejlemærker

Sorøs pædagogiske pejlemærker udgør det fælles sprog og den fælles forståelse i vores samarbejde med børn, unge og familier. Forskningen viser, at et fælles værdigrundlag er essentielt for udviklingen af et positivt lærings‐ og udviklingsmiljø for alle børn.

Ikon Samling

Ressourcelandskabet

Ressourcelandskabet er Sorøs model for fleksible tværfaglige forløb tæt på praksis, der understøtter hurtige mindsteindgribende indsatser. 

Ressourcelandskabet